Ai được quyền trích lục giấy chứng nhận kết hôn?

(PLO)- Người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền. 

Chị tôi bận việc nên không về quê chồng (nơi chị ấy đăng ký kết hôn) để trích lục giấy chứng nhận đăng ký kết hôn được. Khi tôi về trích lục thì cán bộ uỷ ban không cho mà yêu cầu phải chị tôi hoặc anh rể họ mới giải quyết. Nếu không phải họ thì phải có giấy uỷ quyền. Việc này pháp luật quy định ra sao?

Hạnh Phạm (phamhanh_Sunday11@yahoo.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM), trả lời: Theo Điều 2 Thông tư 15 ngày 16-11-2015 của Bộ Tư pháp  quy định việc ủy quyền đăng ký hộ tịch như sau:

1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 của Luật Hộ tịch được uỷ quyền cho người khác thực hiện thay, trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con.

2. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật; phạm vi uỷ quyền có thể gồm toàn bộ công việc theo trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch từ khi nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả đăng ký hộ tịch.

Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người uỷ quyền.

Như vậy, trường hợp của bạn đi trích lục giấy đăng ký kết hôn của chị mình thì không cần làm giấy uỷ quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh là em gái của người yêu cầu. Ví dụ như là sổ hộ khẩu, giấy khai sinh…

 
(3)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN

Trần Quang Thượng

Theo tôi thì khoản 2 điều 2 Thông tư 15 ngày 16/11/2015 qui định như vậy thì trường hợp này vẫn phải lập văn bản ủy quyền nhưng văn bản đó không cần công chứng, chứng thực mà chỉ cần người nhận ủy quyền xuất trình giấy tờ để chứng minh mình là em ruột.
1