Ai trả chi phí đào tạo nghề?

(PLO)- Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa một triệu đồng/người/tháng. 

Công ty tôi thay đổi công nghệ sản xuất nên có cắt giảm một số nhân công và đưa đi đào tạo nghề mới một số người trong đó có tôi. Học phí kháo đòa tạo nghề là 2,6 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, công ty chỉ trả ½ chi phí đào tạo, còn chúng tôi phải bỏ ra ½ còn lại. Việc này pháp luật quy định ra sao? 

Cuong (cuong_philong2011@gmail.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 4 Nghị định 28 ngày 12-3-2015 của Chính phủ (quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp) thì mức hỗ trợ được tính cụ thể như sau:

1. Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa một triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học nhưng không quá sáu tháng.

Trường hợp khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng thì được tính theo nguyên tắc: Dưới 15 ngày tính là 1/2 tháng, từ đủ 15 ngày trở lên tính là 01 tháng để xác định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

2. Đối với khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề có mức chi phí cao hơn mức hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì phần vượt quá mức hỗ trợ do người sử dụng lao động tự chi trả.

Như vậy, việc chi trả chi phí đào tạo nghề được thực hiện theo quy định nêu trên. 


KIM PHỤNG

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN

Cuong

câu hỏi này thiếu phần câu hỏi là công ty và tụi tui có ký cam kết là nếu ở lại làm việc thì phải chịu 1/2 chi phí học nghề lại. Do đó, công ty mới kê tụi tui đóng 1/2 , nếu không đống ý thì nghỉ việc nên tụi tui muốn biết quy định liên quan.

Mr Tấn

Luật sư trả lời như vậy tôi cho rằng chưa đúng tinh thần Nghị định số 28/2015/NĐ-CP. Trong trường hợp nêu trên công ty yêu cầu người lao động chịu 1/2 chi phí là không đúng quy định pháp luật. Nghị định số 28/2015/NĐ-CP phải được hiểu như sau: Trong chi phí đào tạo 2,6 triệu đồng/tháng thì Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Phần vượt quá 1 triệu đồng/tháng tức là 1,6 triệu đồng phải do Người sử dụng lao động chi trả. Trường hợp nêu trên tôi cho rằng người lao động không phải chịu chi phí đào tạo khi công ty tổ chức đưa người lao động đi đào tạo lại. Trên đây là một số góp ý của cá nhân tôi! Thân chào./.

Phuong Thao

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 60 Bộ luật lao động 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề: 1. Người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch hằng năm và dành kinh phí cho việc đào tạo và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho mình; đào tạo cho người lao động trước khi chuyển làm nghề khác cho mình. Tại Khoản 1 Điều 62 Bộ luật lao động quy định về hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề: 1. Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động. Như vậy đối với trường hợp trên thì chi phí đào tạo nghề mới cho người lao động phải do người sử dụng lao động trả. Việc công ty yêu cầu người lao động trả 1/2 chi phí đào tạo là trái quy định của pháp luật. Điều 4 Nghị định 28 ngày 12/03/2015 quy định về mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng là mức hỗ trợ của nhà nước dành cho người sử dụng lao động trong trường hợp người sử dụng lao động đưa người lao động đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề. Đó không phải là mức hỗ trợ của người sử dụng lao động đối với người lao động.
1