Ai trả lương cho công nhân khi tham gia huấn luyện?

(PLO)- Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự thì trường hợp này thuộc một trong các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.  

Doanh nghiệp tôi có một số công nhân nam có giấy triệu tập đi huấn luyện ngạch dự bị 15 ngày/năm. Vậy trong thời gian này, doanh nghiệp có phải trả lương cho người lao động?

Công ty TNHH Lam Phong, Long Thành, Đồng Nai (ngoclam07@yahoo.com)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Văn (TP.HCM), trả lời: Theo khoản 1 Điều 7 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, quy định như sau:

1. Công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ phục vụ trong ngạch dự bị bao gồm các trường hợp sau đây:

a) Hết độ tuổi gọi nhập ngũ nhưng chưa phục vụ tại ngũ;

b) Thôi phục vụ tại ngũ;

c) Thôi phục vụ trong công an nhân dân”

Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 32 Bộ luật Lao động thì khi người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự thì trường hợp này thuộc một trong các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.  

Trong khoảng thời gian này, người sử dụng lao động phải tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ một tuần trở lên nhưng tối đa không quá một tháng lương (khoản 2 Điều 100 Bộ luật Lao động).

Như vậy, trong khoản thời gian công nhân nam tham gia huấn luyện ngạch dự bị 15 ngày/năm thì người sử dụng lao động vẫn phải trả lương cho người lao động. 
KIM PHỤNG
 
(3)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN

Le Phan

Vì sao phải trả lương trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động?
1