Ba người đứng tên chung thửa đất, được không?

(PLO)- Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất thì giấy chứng nhận phải ghi đầy đủ tên của những người này và cấp cho mỗi người một giấy chứng nhận.

Ba chị em tôi hùn tiền mua chung một thửa đất ở tỉnh Đồng Nai. Nay chúng tôi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì pháp luật cho phép cả ba người cùng đứng tên chung thửa đất này hay chỉ có một người đứng tên đại diện trên giấy chứng nhận?

Thu Cúc (thucucmai01021968@yahoo.com)

Luật sư TRẦN THỊ HỒNG VÂN, Trưởng Văn phòng luật sư Tuệ Đức (TP.HCM), trả lời: Căn cứ khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai 2013, quy định đối với thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất thì giấy chứng nhận phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất và cấp cho mỗi người một giấy chứng nhận. Trường hợp các chủ sử dụng đất có yêu cầu thì cấp chung một giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Như vậy, ở đây ba chị em bạn có quyền lựa chọn một trong hai trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Cả ba chị em của bạn có quyền cùng đứng tên chung trên một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mỗi người được nhận một giấy chứng nhận.

Trường hợp 2, ba chị em bạn có quyền yêu cầu cơ quan cấp giấy chứng nhận chỉ cấp một giấy chứng nhận có tên cả ba chị em và trao giấy này cho người đại diện.

KIM PHỤNG
 
(1)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN