Bán 1/2 căn nhà có được miễn thuế?

(PLO)- Bán nhà được miễn thuế thu nhập cá nhân nếu có đủ ba điều kiện: chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, nhà bán là nhà duy nhất...

Tôi định bán 1/2 căn nhà ở duy nhất nhưng nghe nói bán 1/2 căn thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) chứ không được miễn thuế. Điều này có đúng không?

Hanh Le (xuan_hong12121992@gmail.com)

Luật sư TRẦN THỊ HỒNG VÂN, Trưởng Văn phòng luật sư Tuệ Đức (TP.HCM), trả lời: Theo Điều 3 Thông tư 111 ngày 15-8-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quy định miễn thuế TNCN khi bán một căn nhà duy nhất là chủ nhà phải có đủ ba điều kiện:

1. Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng.

2. Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

3. Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì việc bạn muốn bán 1/2 căn nhà (dù đó là căn nhà duy nhất) thì bạn cũng không được miễn thuế. Bởi lẽ, bạn đã không đạt được một trong ba điều kiện để việc bán nhà duy nhất được miễn thuế TNCN đó là phải bán toàn bộ căn nhà ở đó thì mới được miễn thuế.

Như vậy, khi bạn chỉ bán 1/2 căn nhà thì bạn không thuộc diện được miễn thuế TNCN. 

KIM PHỤNG
 
(1)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN