Bị rắn độc cắn, có được hưởng chế độ ốm đau?

Người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám,chữa bệnh thì được hưởng chế độ ốm đau. 

Ông Nguyễn Văn Phu (Thái Bình) là công nhân, có đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ông bị rắn độc cắn tại nơi ở, phải điều trị trong bệnh viện hơn một tháng. Khi xuất viện, ông Phu nộp giấy tờ cho công ty nhưng được trả lời trường hợp của ông không được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội?

Về vấn đề này, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo khoản 1 Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau, trong đó có trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Đối chiếu với quy định nêu trên, nếu ông Phu bị rắn độc cắn ở nơi cư trú thì ông được hưởng chế độ ốm đau theo quy định.

Theo Chinhphu.vn

 
(3)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN