Bổ sung ngày tháng theo giấy chứng sinh?

Chủ nhật 30/08/2015 18:41
(PLO)- Giấy khai sinh của một người chỉ ghi năm sinh, không ghi ngày, tháng sinh, mà có yêu cầu bổ sung, thì ngày, tháng sinh được ghi theo giấy chứng sinh.

Mẹ tôi làm giấy khai sinh cho anh hai tôi nhưng chỉ ghi năm sinh là 1960 mà không có ngày sinh. Mẹ tôi cũng không nhớ rõ sinh anh tôi ngày nào vì ở quê chỉ tính ngày âm lịch chứ không tính theo dương lịch. Mới đây, gia đình tôi bán nhà dọn đồ đi nơi khác thì phát hiện tờ chứng sinh của bệnh viện ghi anh tôi ngày 10-7-1960. Vậy anh tôi có thể bổ sung ngày sinh này vào giấy khai sinh được không?

Lê Thị Tuyết Thu (thu_tuyethangnga@gmail.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 2, điều 5 Nghị định 158 năm 2005, quy định giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với giấy khai sinh của người đó.

Tại điểm h, mục 5 phần II Thông tư 01 ngày 2-6-2008, của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định 158 quy định trường hợp giấy khai sinh của một người chỉ ghi năm sinh, không ghi ngày, tháng sinh, mà có yêu cầu bổ sung, thì ngày, tháng sinh được ghi theo giấy chứng sinh.

Như vậy, anh của bạn có thể bổ sung ngày tháng sinh 10-7 vào giấy khai sinh theo như nội dung của giấy chứng sinh.   


KIM PHỤNG

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN