Các trường hợp chưa giải quyết thay đổi nơi cư trú?

(PLO)- Người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án, được hưởng án treo hoặc đang được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù; người đang bị quản chế...tạm thời chưa được giải quyết thay đổi nơi cư trú. 

Vừa qua, anh tôi có làm thủ tục chuyển hộ khẩu theo vợ về tỉnh khác thì bị công an từ chối không cho giấy chuyển đi. Lý do họ trả lời là anh tôi đang bị hạn chế tự do cư trú.Tôi muốn biết pháp luật có quy định việc này hay không? Thủy Tiên (thuytien…@gmail.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu(TP.HCM), trả lời: Theo Điều 4 Thông tư 35 ngày 9-9-2014 của Bộ Công an, quy định các trường hợp tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú

1. Người dưới đây, trong thời gian bị hạn chế quyền tự do cư trú thì tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú (trừ trường hợp có sự đồng ý cho thay đổi nơi cư trú bằng văn bản của cơ quan đã áp dụng biện pháp đó):

a) Người đang bị cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú;

b) Người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án, được hưởng án treo hoặc đang được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù; người đang bị quản chế;

c) Người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành.

2. Người đang bị áp dụng hình phạt cấm cư trú thì không giải quyết các thủ tục về đăng ký thường trú, tạm trú tại những địa phương mà Tòa án cấm người đó cư trú.

Do bạn không nói rõ là anh bạn vì sao bị hạn chế quyền tự do cư trú nên không thể tư vấn cụ thể trường hợp của bạn hỏi. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo quy định nêu trên để xem anh mình có thuộc trường hợp tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú.  

KIM PHỤNG

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN