Cán bộ UBND xã nghỉ việc riêng không hưởng lương?

(PLO)- Công chức được nghỉ lễ, nghỉ hàng năm, nghỉ để giảii quyết việc riêng theo quy định của Bộ luật Lao động.

Tôi đang là công chức UBND xã. Nay tôi muốn nghỉ việc không ăn lương hai tháng để tìm việc mới có được không?
dinh …@gmail.com

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Văn (TP.HCM), trả lời:Theo Điều 13 Luật Cán bộ, công chức quy định cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ.

Theo khoản 1 Điều 10 Nghị định 114 ngày 10-10-2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn quy định cán bộ, công chức cấp xã có các quyền lợi sau đây:

“1. Được nghỉ lễ, nghỉ hàng năm và nghỉ việc riêng theo quy định của Bộ luật Lao động. Trong trường hợp có lý do chính đáng được nghỉ không hưởng lương, sau khi có sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý và sử dụng cán bộ, công chức cấp xã”

Như vậy, bạn có thể được nghỉ không hưởng lương nếu Chủ tịch UBND xã đồng ý.

KIM PHỤNG
 
(1)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN