Chánh án hết nhiệm kỳ thẩm phán, không được xét xử?

(PLO)- Chánh án hết nhiệm kỳ thẩm phán không được xét xử nhưng vẫn có thể ký tên trên các văn bản tố tụng khác với chức vụ chánh án.

Chánh án TAND huyện mới được bổ nhiệm chức danh chánh án được 4 tháng thì hết nhiệm kỳ thẩm phán. Cho tôi hỏi trong thời gian chưa được bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán thì người đó có được xét xử hoặc ký các văn bản về tố tụng hay không?

Nguyễn Văn Hải (vanhailydan@gmail.com)

Luật sư PHẠM CÔNG ÚT, Giám đốc công ty Luật Phạm Nghiêm, trả lời: Thời điểm được bổ nhiệm chức danh làm thẩm phán không nhất thiết trùng hợp với thời điểm được bổ nhiệm chức vụ làm chánh án. Trước khi hết thời gian được bổ nhiệm chức danh hoặc chức vụ thì đều phải làm lại hồ sơ xin tái bổ nhiệm.

Trong trường hợp đã hết thời gian được bổ nhiệm chức danh thẩm phán, chưa được tái bổ nhiệm nhưng vẫn còn thời kỳ nắm giữ chức vụ quản lý là chánh án thì chánh án không được tiến hành việc xét xử, nhưng vẫn có thể ký tên trên các văn bản tố tụng khác với chức vụ chánh án theo quy định của pháp luật tố tụng.

Ví dụ: quyết định phân công thẩm phán phụ trách vụ án, giấy chứng nhận bào chữa, quyết định thay đổi thẩm phán, hội thẩm nhân dân...vv…
KIM PHỤNG
 
(1)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN