Chết khi chưa hưởng chế độ BHXH, tính sao?

(PLO)- Thân nhân người chết được hưởng trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hằng tháng.

Tôi có người em, đã làm thủ tục thôi việc, cơ quan chủ quản đã giải quyết chế độ, chính sách liên quan đến trách nhiệm của người sử dụng lao động. Em tôi đang hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp. Về khoản trợ cấp của Bảo hiếm Xã hội (BHXH) tỉnh sẽ được thanh toán sau thời gian 12 tháng kể từ ngày nghỉ việc. Nay mới nghỉ có bốn tháng, em tôi bị tai nạn chết. Như vậy chế độ trợ cấp thôi việc của BHXH được thanh toán như thế nào, cho ai, thủ tục ra sao (thời gian em tôi công tác đến nay khoảng 17 năm).

Dương Văn Trang (trang1970@gmail.com)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Văn (TP.HCM), trả lời: Theo Điều 87 Luật BHXH quy định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp chết.

Về chế độ BHXH, thân nhân người chết được hưởng những khoản như sau:

- Trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu chung.

- Trợ cấp tuất:

+ Nếu người lao động đã đóng BHXH đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng BHXH một lần thì thân nhân có thể hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

+ Những người được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng bao gồm:

a) Con chưa đủ 15 tuổi; con chưa đủ 18 tuổi nếu còn đi học; con từ đủ 15 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

+ Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương tối thiểu chung; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung.

+ Số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trong trường hợp này không quá bốn người.

+ Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà người lao động chết.

Trường hợp không đủ điều kiện được hưởng trợ cấp tuất hẳng tháng thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH; mức thấp nhất bằng ba tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng.

* Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất gồm có:

-  Sổ BHXH;

- Giấy chứng tử;

- Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức BHXH quy định;

- Giấy chứng nhận của nhà trường nơi đang học đối với trường hợp con từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi còn đi học hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng giám định y khoa đối với trường hợp thân nhân đề nghị giám định mức suy giảm khả năng lao động để làm căn cứ hưởng chế độ tử tuất.

Như vậy, bạn có thể tham khảo các quy định nêu trên để làm căn cứ giải quyết chế độ cho người thân của mình. 
KIM PHỤNG
 
(2)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN