Chờ kết quả ủy thác tư pháp, tòa tạm đình chỉ vụ án?

(PLO)- Tạm đình chỉ vụ án khi cần đợi kết quả thực hiện ủy thác tư pháp hoặc đợi cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ.

Ba tôi kiện tranh chấp thừa kế và tòa án đã thụ lý được sáu tháng. Giờ tòa không tiếp tục giải quyết vụ án mà tạm đình chỉ vì phải chờ kết quả ủy thác tư pháp từ nước ngoài. Lý do có một đồng thừa kế ở nước ngoài phải lấy ý kiến họ. Tòa làm vậy đúng luật không?

Khanh (khanhhero199898@yahoo.com)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Trưởng văn phòng luật sư Trần Công Ly Tao (TP.HCM), trả lời: Theo Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011) quy định về việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự như sau:

1. Đương sự là cá nhân đã chết, cơ quan, tổ chức đã sáp nhập, chia, tách, giải thể mà chưa có cá nhân, cơ quan, tổ chức kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của cá nhân, cơ quan, tổ chức đó.

2. Đương sự là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự mà chưa xác định được người đại diện theo pháp luật.

3. Chấm dứt đại diện hợp pháp của đương sự mà chưa có người thay thế.

4. Cần đợi kết quả giải quyết vụ án khác có liên quan hoặc sự việc được pháp luật quy định là phải do cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước khi mới giải quyết được vụ án.

5. Cần đợi kết quả thực hiện ủy thác tư pháp hoặc đợi cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của tòa án mới giải quyết được vụ án mà thời hạn giải quyết đã hết.

6. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trường hợp ba của bạn tòa án tạm đình chỉ vụ án vì phải chờ kết quả ủy thác tư pháp ở nước ngoài là đúng quy định pháp luật. Tòa án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án khi lý do tạm đình chỉ vụ án không còn.

 

KIM PHỤNG

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN