Chủ nợ cho hoãn thi hành án, khỏi trả lãi suất?

(PLO)- Thủ trưởng cơ quan THA dân sự ra quyết định hoãn THA khi người được THA đồng ý cho hoãn.

Ngày 1-7-2015, tôi bị Chi cục thi hành án dân sự huyện ra quyết định thi hành án (THA) phải trả nợ cho người quen 120 triệu đồng. Tôi đã tới nhà năn nỉ họ cho tôi hoãn ba tháng tới mùa thu hoạch tôm thì tôi trả hết một lần. Người này đồng ý cho tôi hoãn THA thì cơ quan THA có chấp nhận hay không?. Khi trả nợ tôi có phải trả thêm tiền lãi suất do chậm THA như bản án nêu hay không?

Phuong Dung (bonghongdotham_0121986@yahoo.com)

Luật sư TÔ NGỌC MINH TUẤN, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 48 Luật THA dân sự năm 2008, thủ trưởng cơ quan THA dân sự ra quyết định hoãn THA trong trường hợp người được THA đồng ý cho người phải THA hoãn việc THA.

Như vậy, nếu bên được THA đồng ý cho bạn hoãn thi hành án thì thủ trưởng cơ quan THA sẽ ra quyết định hoãn THA. Lưu ý, việc đồng ý hoãn THA phải lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ ký của các bên.

Trong thời gian hoãn THA do có sự đồng ý của người được THA nên người phải THA không phải chịu lãi suất chậm THA. Theo đó, khi bạn trả nợ không phải trả lãi suất chậm THA. Thời hạn ra quyết định hoãn THA là năm ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ hoãn THA nêu trên.
KIM PHỤNG
 
(2)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN