Chủ tịch công đoàn có được giữ dấu?

(PLO)- Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức mình. 

Tôi là một công đoàn viên của một tổ chức giáo dục. Trong quy chế hoạt động của ban chấp hành (gọi tắt là BCH) công đoàn có quy định con dấu tròn của BCH phải được gửi ở bộ phân văn thư nhưng chủ tịch công đoàn lấy và giữ riêng. Như vậy, việc chủ tịch công đoàn tự giữ dấu có đúng nguyên tắc quy định pháp luật không? 

Nam…@hotmail.com

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Văn (TP.HCM), trả lời: Theo khoản 4 Điều 6 Nghị định 58 ngày 24-8-2011 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng con dấu thì “Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức mình. Con dấu phải được để tại trụ sở cơ quan, tổ chức và phải được quản lý chặt chẽ. Trường hợp thật cần thiết để giải quyết công việc ở xa trụ sở cơ quan thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức đó có thể mang con dấu đi theo và phải chịu trách nhiệm về việc mang con dấu ra khỏi cơ quan”.

Con dấu không phải là của cá nhân mà người đứng đầu cơ quan chỉ là người có trách nhiệm quản lý trực tiếp hoặc giao cho người khác quản lý nhưng người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Như vậy, người đứng đầu cơ quan tự giữ dấu là không sai nhưng nếu giữ để sử dụng cho mục đích không phục vụ công việc của tổ chức đó là không đúng quy định của pháp luật.

KIM PHỤNG
 
(1)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN