Chuyển nhượng đất, chồng ký trước, vợ ký sau được không?

(PLO)- Người làm chứng, người phiên dịch phải ký vào hợp đồng, giao dịch trước mặt công chứng viên (trừ trường hợp đã đăng ký chữ ký mẫu tại tổ chức hành nghề công chứng).

Năm 2015, vợ chồng tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay chúng tôi làm hợp đồng chuyển nhượng đất này thì ngày ra công chứng có buộc cả hai vợ chồng đều ký tên hay tôi ký sẵn trước vào hợp đồng rồi chồng tôi đem ra công chứng được không (vì ngày đó tôi bận việc)?

Nguyễn Thị Bích (huyện Bình Chánh, TP.HCM)

Luật sư LÊ BỬU THÀNH, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 40, khoản 1 Điều 48 Luật Công chứng quy định người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch phải ký vào hợp đồng, giao dịch trước mặt công chứng viên (trừ trường hợp đã đăng ký chữ ký mẫu tại tổ chức hành nghề công chứng).

Người yêu cầu công chứng phải ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch. Công chứng viên yêu cầu người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính của các giấy tờ theo quy định pháp luật để đối chiếu trước khi ghi lời chứng, ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch.

Do đó, vợ chồng bạn phải ký vào hợp đồng, giao dịch trước mặt công chứng viên nhưng pháp luật không bắt buộc các bên phải ký vào hợp đồng trong cùng một ngày.

Trường hợp của bạn vẫn có cách giải quyết là ngày các bên thỏa thuận ra công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng thì chồng bạn có thể lên phòng công chứng ký trước, còn bạn lên ký sau vào hợp đồng.

Tuy nhiên, bạn lưu ý Luật Công chứng quy định thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc. 

KIM PHỤNG
 
(1)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN

Netluat

Năm 2011 tôi có mua 1xuat đất ở .toi bên bán có đến UBND xã làm thủ tục có hồ xơ chuyển nhượng.ubnd xã đóng dấu, trưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang làm ở dưới huyện, 1nam sau nguoi bán cho tôi mất ,2016 tôi lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ,đứng tên vợ người bán đã mất,có ghi thêm nhiều người thừa kê, bây gio tôi muốn họ cùng tôi làm thủ tục chuyển nhượng lô đất cho tôi, họ ko nghe đòi tôi thêm 25 triệu ,hỏi luật sư đúng hay sai tôi có khởi kiện đc ko,vì trong hồ xơ mua bán có chữ ký người vợ này,
1