Có được ủy quyền công chứng di chúc?

(PLO)- Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc, không ủy quyền cho người khác yêu cầu công chứng di chúc.

Ông nội tôi có ý định lập di chúc để mai sau các con cứ theo đó mà phân chia tài sản. Ông tôi có người bạn rất thân biết rành thủ tục nên ông ấy muốn ủy quyền cho người bạn này thay mặt ông đến văn phòng công chứng để công chứng di chúc được không?

Tuan Khanh (rolykhanh…@yahoo.com)

 Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Trưởng Văn phòng luật sư Trần Công Ly Tao (TP.HCM), trả lời: Theo Điều 56 Luật Công chứng năm 2014, quy định việc công chứng di chúc như sau:

1. Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc, không ủy quyền cho người khác yêu cầu công chứng di chúc.

2. Trường hợp công chứng viên nghi ngờ người lập di chúc bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình hoặc có căn cứ cho rằng việc lập di chúc có dấu hiệu bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép thì công chứng viên đề nghị người lập di chúc làm rõ, trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng di chúc đó.

Trường hợp tính mạng người lập di chúc bị đe dọa thì người yêu cầu công chứng không phải xuất trình đầy đủ giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 40 của luật này nhưng phải ghi rõ trong văn bản công chứng…

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên thì ông bạn là người lập di chúc nên ông ấy phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc chứ không được ủy quyền cho người khác.


 

KIM PHỤNG

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN