Có hai con riêng, lấy chồng mới sinh con có vi phạm?

(PLO)- Cặp vợ, chồng đã có con riêng được sinh một con hoặc hai con. 

Tôi là cán bộ công chức nhà nước đã có hai con với người chồng trước. Sau khi ly hôn, tôi nuôi cả hai con. Giờ tôi kết hôn với người chồng mới, nếu tôi sinh thêm một đứa con với  người chồng mới thì có vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình hay không?

Tuyet Dung (mauthulabaybay_29380@...)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM), trả lời: Theo Nghị định số 18 ngày 17-3-2011 của Chính phủ về sửa đổi khoản 6 Điều 2 nội dung của Nghị định số 20 ngày 8-3-2010 của Chính phủ (quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số)

* Những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con:

- Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):  

+ Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ); 

+ Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

Đối với trường hợp của bạn, mặc dù bạn đã có hai con với người chồng cũ nhưng giờ bạn kết hôn với người chồng mới này thì bạn được sinh một hoặc hai con (nếu người chồng mới của bạn chưa có con riêng). Trường hợp chồng bạn đã có con riêng thì bạn được sinh một con hoặc hai con trở lên trong một lần sinh.

Như vậy, việc bạn sinh thêm một đứa con với người chồng mới là không vi phạm chính sách về dân số.

Lưu ý, trường hợp bạn tái hôn với người chồng cũ thì bạn sinh thêm con là vi phạm. 


KIM PHỤNG
 
(2)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN

Hoàng thủy

Trong trường hợp của tôi, tôi đã lấy chồng và đã có hai con nhưng may chồng tôi mất sớm tôi đi bước nữa nhưng chồng mới của tôi chưa có con riêng, tôi có được sinhthêm hai con với chồng mới hay k, tôi là công chức nhà nước.

Nguyễn Lan Hương

Tôi cũng nghĩ như vậy là hợp tình hợp lý. Các vấn đề về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình cũng có tại: tuvanlyhon.vn
1