Đang hưởng lương hưu, tính sao khi định cư nước ngoài?

(PLO)- Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư thì được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.

Tôi đang hưởng lương hưu tại tỉnh Đồng Nai. Nếu mai này con tôi bảo lãnh tôi đi định cư nước ngoài (Mỹ) thì lương hưu của tôi được nhà nước giải quyết ra sao?

Tu duong (tuduong1958@gmail.com)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Trưởng văn phòng luật sư Lê Văn (TP.HCM), trả lời: Theo Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội, quy định đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư thì được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu được tính theo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội trong đó mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 được tính bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng, mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi được tính bằng 02 tháng lương hưu đang hưởng; sau đó mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần trừ 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

Như vậy, trường hợp của bạn sẽ được giải quyết theo quy định nêu trên.

 

KIM PHỤNG
 
(2)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN