Đăng ký khai sinh cho con tại nơi tạm trú của mẹ?

(PLO)- Đăng ký khai sinh cho trẻ em phải được thực hiện tại UBND cấp xã (nơi người mẹ đăng ký thường trú). 

Tôi sắp sinh con và đã tạm trú tại một phường của quận Bình Tân (TP.HCM) từ năm 2010 đến nay (có sổ tạm trú). Hiện tại hộ khẩu tôi vẫn ở quê tỉnh Thanh Hóa. Sau khi tôi sinh con thì tôi đăng ký khai sinh cho con nơi tạm trú được không hay phải về ngoài quê?

Nguyễn Thị Như Nguyệt (ntnhunguyet20893@gmail.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM), trả lời: Theo mục a khoản 1 phần II Thông tư 01 ngày 2-6-2008 của Bộ Tư pháp quy định về thẩm quyền đăng ký khai sinh theo nơi người mẹ cư trú như sau:  

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 và khoản 1 Điều 13 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP thì việc đăng ký khai sinh cho trẻ em phải được thực hiện tại UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã), nơi người mẹ đăng ký thường trú; trường hợp người mẹ không có nơi đăng ký thường trú thì việc đăng ký khai sinh cho trẻ em được thực hiện tại UBND cấp xã, nơi người mẹ đăng ký tạm trú.

Trường hợp người mẹ có nơi đăng ký thường trú nhưng thực tế đang sinh sống, làm việc ổn định tại nơi đăng ký tạm trú thì UBND cấp xã, nơi người mẹ đăng ký tạm trú cũng có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em.  

Trong trường hợp này, UBND cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh có trách nhiệm thông báo cho UBND cấp xã, nơi người mẹ đăng ký thường trú để biết. Cột ghi chú của sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ “Đăng ký khai sinh theo nơi tạm trú của người mẹ”.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì sau khi sinh con, bạn có thể đăng ký khai sinh cho con mình tại UBND phường (nơi bạn đang tạm trú) của quận Bình Tân (TP.HCM) chứ không cần phải về nơi có hộ khẩu thường trú.  KIM PHỤNG
 
(3)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN

Thuy Mi

Tôi rất đồng tình, vì như vậy tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian của mọi người. Nhưng hiện tại, một số người bạn trong công ty tôi vẫn phải về quê mẹ ở Bến Tre, Tiền Giang làm khai sinh cho con vì trên Phường tại TPHCM không làm đó.
1