Đang nghỉ thai sản, có bị xử lý kỷ luật?

(PLO)- Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây: Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi...

Trước khi nghỉ thai sản tôi có vi phạm một số quy chế làm việc của công ty và họ cũng chưa xử lý vi phạm. Hiện tại, tôi đang nghỉ thai sản được hai tháng thì công ty có quyền xử lý kỷ luật tôi không và có bao nhiêu mức kỷ luật?

Pham Thi Hien (phamthihien_92015@...)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Trưởng Văn phòng luật sư Trần Công Ly Tao (TP.HCM), trả lời: Theo khoản 4,5 Điều 123 Bộ luật Lao động năm 2012, quy định không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

- Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

- Đang bị tạm giữ, tạm giam;

- Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 126 của bộ luật này;

- Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Ngoài ra, không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Căn cứ Điều 125 Bộ luật Lao động, quy định có ba hình thức xử lý kỷ luật lao động gồm:

1. Khiển trách.

2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá sáu tháng, cách chức.

3. Sa thải.

Do hiện tại bạn nghỉ thai sản nuôi con nhỏ nên công ty không được xử lý kỷ luật lao động đối với bạn trong thời gian này.

KIM PHỤNG
 
(1)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN