Điều chỉnh chữ đệm trong hộ khẩu cho con?

(PLO)- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh...thì phải làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu. 

Con trai tôi (chín tuổi) bị cán bộ viết sai chữ đệm trong giấy khai sinh từ Thuỵ thành Thị và nay đã có quyết định cho phép điều chỉnh việc này. Cán bộ tư pháp cho biết là tôi (chủ hộ) phải làm thủ tục điều chỉnh chữ đệm trong sổ hộ khẩu cho con trong vòng 30 ngày, nếu không làm đúng hạn sẽ bị phạt. Việc này luật quy định ra sao?

Pham Thuy Quan (quan_thuypham17@yahoo.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 29 Luật Cư trú, trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định đ­ược phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Tại điểm a khoản 2 Điều 12 Thông tư 35 ngày 9-9-2014 của Bộ Công an quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của cơ quan có thẩm quyền thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người đại diện trong hộ phải làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu.

Như vậy, cán bộ tư pháp trao đổi với bạn trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày có quyết định thay đổi về chữ đệm thì bạn (hoặc chủ hộ hoặc người đại diện trong hộ) phải làm thủ tục điều chỉnh chữ đệm trong sổ hộ khẩu cho con là đúng pháp luật.

Lưu ý, nếu bạn không làm thủ tục điều chỉnh chữ đệm trong hộ khẩu cho con đúng hạn là bạn đã có hành vi vi phạm về đăng ký và quản lý cư trú theo điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 167 ngày 12-11-2013 của Chính phủ. Cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì bị phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng.   


KIM PHỤNG

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN