Đóng bảo hiểm xã hội một lần để hưởng lương hưu?

Người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối đa 6 tháng thì được tự đóng tiếp một lần để hưởng lương hưu. 

Ông Phạm Văn Kinh (tỉnh Ninh Thuận) sinh ngày 28/10/1957, làm việc tại cơ quan Nhà nước, thời gian đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tháng 7/1998 đến tháng 10/2017 là 19 năm 4 tháng, còn thiếu 8 tháng mới đủ 20 năm đóng BHXH để hưởng chế độ hưu trí.

Ông Kinh muốn biết, ông có được đóng BHXH một lần cho 8 tháng còn thiếu để hưởng chế độ hưu không hay phải đóng hàng tháng? Mức đóng là bao nhiêu? Bình quân tiền lương tháng để hưởng chế độ hưu trí được tính thế nào? Thời điểm ông nghỉ việc có được cơ quan chi trả trợ cấp thôi việc mỗi năm nửa tháng tiền lương hiện hưởng không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời ông Phạm Văn Kinh như sau:

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì trường hợp người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng BHXH còn thiếu tối đa 6 tháng thì người lao động được tự đóng tiếp một lần thông qua đơn vị cho số tháng còn thiếu để được hưởng chế độ hưu trí.

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp ông Kinh, tính đến tháng 10/2017 thì đủ 60 tuổi, có thời gian đóng BHXH là 19 năm 4 tháng, còn thiếu 8 tháng mới đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng chế độ hưu trí, do đó ông Kinh không thuộc đối tượng được đóng BHXH bắt buộc một lần cho đủ điều kiện thời gian đóng BHXH để được hưởng chế độ hưu trí.

Về hưởng trợ cấp thôi việc, do ông Kinh làm việc tại một cơ quan Nhà nước nên trường hợp ông là cán bộ, công chức thì chế độ thôi việc đối với ông được thực hiên theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Trường hợp ông là viên chức thì chế độ thôi việc thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức. Đề nghị ông liên hệ với cơ quan, đơn vị nơi ông công tác để được hướng dẫn cụ thể.

Theo Chinhphu.vn

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN