Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo tháng hay quý, năm?

(PLO)- Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần hoặc một lần cho nhiều năm về sau...

Tôi tính đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện nhưng nghe bạn bè nói phải đóng tiền một lần cho cả năm thì nhiều tiền quá. Tôi có thể đóng tiền theo tháng hoặc quý có được không?

Nguyễn Thị Tuyết (xã Gia Tân 3, huyện  Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai)  

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM), trả lời: Theo Nghị định số 134 ngày 29-12-2015 của Chính phủ và Thông tư số 01 ngày 18-2-2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thì bạn có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần hoặc một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm (60 tháng) một lần.

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng tính bằng 22% nhân với mức thu nhập tháng do bạn lựa chọn.

Lưu ý, mức thu nhập tháng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (hiện nay là 700.000 đồng), cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (hiện nay là 24.200.000 đồng). Do đó, mức đóng hàng tháng hiện nay thấp nhất là 154.000 đồng, cao nhất là 5.324.000 đồng.

Như vậy, bạn có thể lựa chọn mức đóng bảo hiểm xã hội cho mình theo quy định nêu trên. 

KIM PHỤNG
 
(2)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN