Được ủy quyền yêu cầu thi hành án?

(PLO)- Đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. 

Theo bản án thì tôi là người được thi hành án (THA) 121 triệu đồng. Gần đây, tôi bị bệnh liên tục nên không thể đến cơ quan THA để yêu cầu THA. Tôi có thể ủy quyền cho người thân của mình đi thay được không?

Cuong Ngo (cuong_moto0007@gmail.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM), trả lời: Theo Điều 31 Luật THA năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) về tiếp nhận, từ chối yêu cầu THA như sau:

1. Đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu THA bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. Người yêu cầu phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan.

Ngày yêu cầu THA được tính từ ngày người yêu cầu nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

2. Đơn yêu cầu phải có các nội dung sau đây:

a) Tên, địa chỉ của người yêu cầu;

b) Tên cơ quan THA dân sự nơi yêu cầu;

c) Tên, địa chỉ của người được THA; người phải THA;

d) Nội dung yêu cầu THA;

đ) Thông tin về tài sản, điều kiện THA của người phải THA, nếu có;

e) Ngày, tháng, năm làm đơn;

g) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có.

Như vậy, trường hợp bạn không trực tiếp yêu cầu THA thì bạn có thể ủy quyền cho người thân của mình yêu cầu THA theo quy định nêu trên. 

 

KIM PHỤNG

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN