Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm thủ tục nhà, đất?

(PLO)- Không sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã ghi mục đích làm thủ tục đăng ký kết hôn để sử dụng vào mục đích khác và ngược lại. 

Tháng 5-2015, tôi được UBND xã (nơi thường trú) cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là chưa đăng ký kết hôn với ai để đăng ký kết hôn. Do có chút trục trặc nên chúng tôi chưa làm thủ tục kết hôn. Nay tôi lấy giấy xác nhận này bổ túc hồ sơ nhà, đất thì bị cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối và yêu cầu tôi làm lại giấy khác. Việc từ chối này đúng hay sai?

Phuong Lien Pham (phamphuonglien17887@gmail.com)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Trưởng văn phòng luật sư Trần Công Ly Tao (TP.HCM), trả lời: Theo quy định tại điểm e, khoản 2 Mục II Thông tư 01 ngày 02-6-2008 của Bộ Tư pháp quy định không sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã ghi mục đích sử dụng khác để làm thủ tục đăng ký kết hôn và ngược lại, không sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã ghi mục đích làm thủ tục đăng ký kết hôn để sử dụng vào mục đích khác.

Theo đó, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của bạn đã ghi rõ mục đích là chưa đăng ký kết hôn với ai để làm thủ tục đăng ký kết hôn thì bạn không được sử dụng trong việc bổ túc hồ sơ nhà, đất. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối giấy xác nhận nêu trên là đúng quy định.

Như vậy, bạn có thể đến UBND xã (nơi đăng ký thường trú) để yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có nội dung để bổ túc hồ sơ nhà, đất.   

KIM PHỤNG
 
(1)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN