Giữ kho hàng, ngủ quên bị xử lý kỷ luật?

(PLO)- Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa khi xử lý kỷ luật lao động. 

Tháng 11 vừa qua, tôi có uống tí bia nên ngủ quên khi trông giữ kho hàng (lần hai) nên công ty đã tạm ngưng công việc chờ họp xử lý kỷ luật lao động. Tôi muốn biết là khi họp xét kỷ luật thì công ty có mời tôi hay không và có bao nhiêu hình thức kỷ luật lao động?

Pham Van Binh (binh..@yahoo.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM), trả lời: Theo Điều 123 Bộ luật Lao động năm 2012, quy định nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động gồm:

1. Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định:

a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;

d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.

2. Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

3. Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

4. Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

b) Đang bị tạm giữ, tạm giam;

c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 126 của Bộ luật này;

d) Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

5. Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Như vậy, bạn có quyền được tham gia buổi tổ chức họp xét kỷ luật do công ty tổ chức theo quy định nên trên.

Riêng về hình thức kỷ luật lao động như bạn hỏi thì tại Điều 125 bộ luật trên quy định có ba hình thức:

1. Khiển trách.

2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá sáu tháng, cách chức.

3. Sa thải.


KIM PHỤNG

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN