Hoãn hòa giải vì vắng mặt đương sự quan trọng?

(PLO)- Trong trường hợp cần thiết, thẩm phán có thể yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia phiên hòa giải.

Trong vụ án tranh chấp nhà, đất của tôi có tới bảy đương sự nhưng tôi được biết trong phiên hòa giải sắp tới sẽ vắng mặt hai người (nhưng họ là những người quan trọng của vụ án). Tôi có quyền để nghị tòa hoãn phiên hòa giải để hôm khác cho họ có mặt đầy đủ được không?

Phạm Thị Cúc (phamthicuc11111971@...)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM), trả lời: Theo Điều 184 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011) quy định về  thành phần phiên hòa giải như sau:

1. Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải.

2. Thư ký tòa án ghi biên bản hòa giải.

3. Các đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của các đương sự.

Trong vụ án có nhiều đương sự, mà có đương sự vắng mặt nhưng các đương sự có mặt vẫn đồng ý tiến hành hòa giải và việc hòa giải đó không ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của đương sự vắng mặt thì thẩm phán tiến hành hòa giải giữa các đương sự có mặt; nếu các đương sự đề nghị hoãn phiên hòa giải để có mặt tất cả đương sự trong vụ án thì thẩm phán phải hoãn phiên hòa giải. Thẩm phán thông báo việc hoãn phiên hòa giải và việc mở lại phiên hòa giải cho đương sự biết.

4. Trong trường hợp cần thiết, thẩm phán có thể yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia phiên hòa giải.

5. Người phiên dịch, nếu đương sự không biết tiếng Việt.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên bà có quyền đề nghị thẩm phán hoãn phiên hòa giải để triệu tập cáo mặt tất cả đương sự trong vụ án.

KIM PHỤNG

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN