Học sinh có được miễn lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp?

(PLO)- Người thuộc hộ nghèo; người cư trú các xã đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật khi yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp thì được miễn lệ phí. 

Tôi có nộp hồ sơ yêu cầu Sở Tư pháp TP.HCM cấp phiếu lý lịch tư pháp để bổ sung hồ sơ cho con tôi (học sinh) đi du học. Tuy nhiên, tôi nghĩ là học sinh thì được miễn phí lệ phí nhưng cán bộ thu 100.000 đồng (chỉ giảm 50% chứ không được miễn)?

Nguyễn Thị Thu Hà (thuha_micuong89@yahoo.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM), trả lời: Theo Điều 2, 3 Thông tư 174 ngày 2-2-2011, quy định như sau:

- Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp là 200.000 đồng/lần/người.

- Đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thì lệ phí cấp phiếu này là 100.000 đồng/lần/người.

Hai trường hợp người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp được miễn lệ phí đó là:

1. Người thuộc hộ nghèo theo quy định pháp luật;

2. Người cư trú các xã đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp thuộc đối tượng được miễn, giảm lệ phí cấp phiếu này theo quy định của pháp luật thì phải có giấy tờ chứng minh như thẻ sinh viên, giấy chứng nhận hộ nghèo...

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên thì trường hợp con bạn (học sinh) yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp thì phải nộp lệ phí 100.000 đồng là đúng pháp luật.

KIM PHỤNG

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN