Kết hôn trái pháp luật?

(PLO)- Kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn  nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn. 

Vợ chồng tôi vừa kết hôn tháng 4-2015. Nay vợ tôi kiện ra tòa đòi hủy kết hôn trái pháp luật vì cô ấy nói tôi chỉ kết hôn giả để được nhập hộ khẩu theo vợ về thành phố. Tôi muốn biết thế nào là kết hôn trái pháp luật?

Tuan (tuan…@yahoo.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, quy định kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật này. 

Điều 8 Luật này quy định như sau:

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này, cụ thể là cấm các hành vi sau :

- Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

- Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

- Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

- Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Như vậy, nếu việc kết hôn của bạn rơi vào những trường hợp nêu trên thì bị xem là kết hôn trái pháp luật.  


KIM PHỤNG
 
(1)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN