Khiếu nại việc trả đơn kiện, toà giải quyết trong bao lâu?

(PLO)- Người khởi kiện có quyền khiếu nại với Chánh án tòa án đã trả lại đơn khởi kiện trong thời hạn ba ngày làm việc (kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và tài liệu do tòa trả lại). 

Tôi có nộp đơn khởi kiện ra TAND huyện để tranh chấp quyền sử dụng đất với người bà con xa và toà án đã nhận đơn kiện. Sau đó, tôi có lên hỏi thăm cán bộ nhận đơn thì được biết toà sẽ trả đơn kiện của tôi vì tôi không có quyền khởi kiện. Nếu bị trả đơn tôi sẽ khiếu nại tới đâu và thời gian giải quyết là bao lâu?

Phạm Văn Cường (cuong_xaylua78@yahoo.com)

Luật sư TÔ NGỌC MINH TUẤN, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Căn cứ Điều 170 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011) về khiếu nại, khiến nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện như sau:

1. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo do Tòa án trả lại, người khởi kiện có quyền khiếu nại với Chánh án Tòa án đã trả lại đơn khởi kiện.

Trong thời hạn ba ngày làm việc (kể từ ngày nhận được văn bản trả lại đơn khởi kiện của Tòa án), Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án đã trả lại đơn khởi kiện.

2. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phải ra một trong các quyết định sau đây:

a) Giữ nguyên việc trả lại đơn khởi kiện;

b) Nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo để tiến hành việc thụ lý vụ án.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định trả lời đơn khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện của Chánh án Tòa án, người khởi kiện có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án cấp trên trực tiếp xem xét, giải quyết.

4. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án cấp trên trực tiếp phải ra một trong các quyết định sau đây:

a) Giữ nguyên việc trả lại đơn khởi kiện;

b) Yêu cầu Tòa án cấp sơ thẩm nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo để tiến hành việc thụ lý vụ án.

Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị của Chánh án Tòa án cấp trên trực tiếp là quyết định cuối cùng…

Như vậy, sau khi bị TAND huyện trả lại đơn kiện với lý do ông không có quyền khởi kiện thì ông có quyền khiếu nại với chánh án toà án (nơi trả lại đơn kiện) để được xem xét, giải quyết khiếu nại trong thời hạn quy định nêu trên. 

KIM PHỤNG
 
(2)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN