Kỷ luật sa thải, cho nghỉ việc có báo trước thời gian?

(PLO)-  Xử lý kỷ luật lao động gồm:khiển trách; kéo dài thời hạn nâng lương không quá sáu tháng, cách chức; sa thải. 

Tôi vi phạm nội quy làm việc của công ty nên bị tạm ngưng công việc. Nghe nói tôi sẽ bị xử lý kỷ luật ở mức sa thải. Tôi muốn biết luật quy định có bao nhiêu hình thức kỷ luật và nếu công ty sa thải tôi thì họ có cho nghỉ việc ngay hay phải báo trước thời gian để tôi tìm việc khác?

Hung Tran Van (tranvanhung112396@yahoo.com.vn)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM), trả lời: Theo Điều 125 Bộ luật Lao động năm 2012, quy định có ba hình thức xử lý kỷ luật lao động gồm:

1. Khiển trách

2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá sáu tháng, cách chức.

3. Sa thải  

Đồng thời, căn cứ Điều 36 Luật trên thì khi người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải (theo khoản 3 Điều 125 của Bộ luật này) thì thuộc trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động.

Như vậy, nếu trường hợp bạn bị công ty xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức sa thải thì bạn sẽ bị công ty chấm dứt hợp đồng lao động ngay mà không cần phải báo trước thời gian theo quy định nêu trên.

KIM PHỤNG

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN

Trần Ngọc Khương (ngockhuongtnk@gmail.com)

Bạn Hung Tran Van, nên tìm và đọc thêm (trên mạng ấy) Điều 123: Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động và Điều 126: Áp dụng hình thức kỷ luật sa thải của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 thì sẽ rõ hơn.
1