Ký tên trước sau một ngày, hợp đồng có hiệu lực khi nào?

Thứ bảy 10/09/2016 16:32
(PLO)- Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

Giấy tờ nhà do tôi và mẹ đồng sở hữu đứng tên. Do tôi bận việc nên mẹ tôi ra công chứng ký tên trước, ngày hôm sau tôi mới ra ký tên bán nhà thì hợp đồng có hiệu lực vào ngày nào (ngày mẹ tôi ký tên hay ngày tôi ký)?

Tuấn Phạm (tuanculy_172@gmail.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM), trả lời: Căn cứ khoản 2 Điều 43 Luật Công chứng năm 2014, thì thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc.

Đồng thời, theo Khoản 1 Điều 5 Luật Công chứng quy định văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

Như vậy, việc mẹ bạn đến công chứng ký tên bán nhà trước, ngày hôm sau bạn mới ra ký tên hoàn tất hợp đồng mua bán nhà thì bấy giờ công chứng viên mới ký tên đóng dấu vào hợp đồng công chứng để tính hiệu lực của hợp đồng.  

KIM PHỤNG
 
(1)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN

Lê Ngọc

Bạn Khải Vương muốn góp ý cho đồng nghiệp thì cứ thẳng thắn, sao lại giả danh "người không học luật như tôi sẽ không hiểu", trong khi những tử và ngữ bạn đưa ra, cùng cách lập luận hoàn toàn là người biết luật, học luật và đang làm việc trong môi trường pháp luật. Giấu đầu hở đuôi thì cũng không phải gọi là óp ý mang tính xây dung đâu nhé. Thân.

Khải Vương

Bạn tư vấn vậy e rằng người không học luật như tôi sẽ không hiểu. Bởi kết quả cuối cùng mà người đi tư vấn cần sẽ được nhắc lại ở hai chữ "Kết luận". Cụ thể, vấn đề pháp lý đó được pháp luật hiện hành quy định ra sao; hành vi đó có đúng pháp luật hay không... Trong tình huống này, cần khẳng định rõ về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là ngày nào? ngày mẹ ký hay ngày anh đó ký? Như vậy , cần xác định rõ với bạn đọc là ngày được công chứng viên ký tên và đóng dấu vào văn bản công chứng, tức phải thỏa mãn 2 sự kiện pháp lý này theo quy định của luật công chứng, như thế mới rõ hơn. Cảm ơn Luật sư.
1