Làm ca đêm, tính từ mấy giờ?

Thứ bảy 12/03/2016 00:26
(PLO)- Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Tôi làm việc theo ca từ 14 giờ đến 22 giờ nhưng không được tính ½ ca đêm để trả thêm tiền mà công ty chỉ tính ca ngày và khi tôi thắc mắc thì họ cho rằng mình làm đúng. Tôi muốn biết pháp luật có quy định ca đêm bắt đầu từ mấy giờ và kết thúc lúc mấy giờ hay không?

Tam (phamvantamtravinh2011@gmail.com)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Trưởng văn phòng luật sư Trần Công Ly Tao (TP.HCM), trả lời:

 Căn cứ vào Điều 105 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Như vậy, trường hợp của bạn thì ca làm việc từ 14 giờ đến 22 giờ nên không được tính vào giờ làm việc ban đêm. Công ty trả lời như trên là đúng pháp luật. 

KIM PHỤNG

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN

lan huog

Tôi làm việc từ 8h tới 20b tối đêm làm việc từ 20h tối đến 8h sag được tính 3tiếng ca đêm nhu vậy có đúng không
1