Làm việc hai tháng, có được ký hợp đồng bằng văn bản?

(PLO)- Hợp đồng lao động được thể hiện bằng văn bản, lời nói.

Tôi được công ty nhận vào làm may túi xách với thời gian hai tháng. Chị đại diên công ty cho biết đến ngày 15 hành tháng công ty sẽ phát lương cho tôi và không ký hợp đồng lao động bằng giấy tờ. Chị ấy nói do tôi làm thời vụ hai tháng nên công ty chỉ nói miệng đúng hay không?

Nguyen Thi Hoa Hong (hoahong_battu1971991@yahoo.com)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Văn (TP.HCM), trả lời: Khi bạn vào làm việc cho công ty thì bạn và công ty đã hình hành quan hệ hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động. Theo Điều 16 Bộ luật Lao động thì hình thức hợp đồng lao động được thể hiện bằng văn bản, bằng lời nói (nếu công việc tạm thời có thời hạn dưới ba tháng).

Như vậy, do bạn làm cho công ty chỉ có hai tháng nên công ty không ký hợp đồng lao động bằng văn bản với bạn như người đại diện công ty giải thích là đúng luật. Có thể hiểu một cách đơn giản nhất đó là giữa công ty và bạn đã giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.
KIM PHỤNG
 
(1)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN