Lịch tư vấn pháp luật (Từ 8-8 đến 13-8)

Thứ bảy 06/08/2016 17:58
Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.    

Thứ Hai, 8-8:

Sáng: Luật sư (LS) TRẦN CÔNG LY TAO (hình sự, dân sự, kinh tế).

Chiều: LS TRẦN VÂN LINH (dân sự, hình sự).

Thứ Ba, 9-8:

Sáng: LS LẠI THỊ LỆ THANH (dân sự, lao động).

Thứ Tư, 10-8:

Sáng: LS VƯƠNG THỊ HẸN (dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình).

Thứ Năm, 11-8:

Sáng: LS ĐẶNG TRƯỜNG THANH (dân sự, hình sự, lao động, kinh tế).

Thứ Sáu, 12-8:

Sáng: LS HUỲNH ĐỨC HỮU (dân sự, Luật Doanh nghiệp, nhà đất).

Thứ Bảy, 13-8:

Sáng: LS TRẦN THỊ MIỀN (dân sự, hình sự, nhà đất).

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN