Lời khai của người làm chứng được xem là chứng cứ?

(PLO)- Chứng cứ được thu thập từ các nguồn như các tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được...

Chị tôi là bị đơn trong vụ kiện đòi nợ. Toà án có mời người làm chứng có mặt họ khi chị tôi mượn tiền lên toà để lấy lời khai. Như vậy, lời khai của họ có được xem là chứng cứ của vụ án hay không?

Phuc Linh Tran (phuclinhsongtu@yahoo.com)

Luật sư CHÂU XI, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 82 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (được sửa đổi, bổ sung năm 2011) quy định chứng cứ được thu thập từ các nguồn sau đây:

1. Các tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được;

2. Các vật chứng;

3. Lời khai của đương sự;

4. Lời khai của người làm chứng;

5. Kết luận giám định;

6. Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ;

7. Tập quán;

8. Kết quả định giá tài sản, thẩm định giá tài sản;

9. Các nguồn khác mà pháp luật có quy định.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên thì lời khai của người làm chứng cũng được xem là nguồn chứng cứ mà toà án thu thập được. 
KIM PHỤNG
 
(2)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN