Lúc nào mới được hủy bỏ di chúc?

Thứ bảy 16/01/2016 07:00
(PLO)-  Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào.

Trước đây, tôi có đến UBND xã lập di chúc để lại toàn bộ tài sản nhà cửa, sổ tiết kiệm của mình cho vợ chồng con trai. Thế nhưng gần đây con tôi đối xử không tốt nên buộc lòng tôi phải về ở với đứa cháu ngoại. Hiện giờ di chúc trên do vợ chồng con trai tôi giữ thì tôi có được hủy bỏ di chúc đó được không?

Bà PTB (TP.HCM)

Luật sư TRẦN NGỌC QUÝ, Đoàn Luật Sư TP.HCM, trả lời: Căn cứ Điều 662 Bộ luật Dân sự năm 2005, quy định về sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc như sau :

1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào.

2. Trong trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

3. Trong trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.

Như vậy, đối với trường hợp của bà, bà có quyền hủy bỏ di chúc cũ và lập di chúc mới. Việc con trai bà đang giữ di chúc không ảnh hưởng đến quyền hủy bỏ di chúc của bà. Khi bà lập di chúc mới thì di chúc cũ do con trai bà giữ đã bị hủy bỏ. Bà có thể đến UBND xã hoặc có thể đến các tổ chức hành nghề công chứng để hủy di chúc cũ và lập di chúc mới theo quy định pháp luật. 

KIM PHỤNG

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN