Ly hôn ở nước ngoài, ghi chú ở đâu?

(PLO)- Đăng ký kết hôn tại cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì việc ghi chú ly hôn do UBND cấp huyện nơi công dân Việt Nam thường trú thực hiện. 

Trước đây, tôi đi học và đăng ký kết hôn tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Sau đó, chúng tôi ly hôn và có bản án giải quyết cho ly hôn của tòa nước ngoài. Nay tôi về nước sinh sống thì tôi phải ghi chú ly hôn ở đâu (nơi tôi có hộ khẩu thường trú tại thời điểm kết hôn hay tại nơi tôi có hộ khẩu mới)?

Hanh Le Nguyen (timvo1789@gmail.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM), trả lời: Theo Điều 38 Nghị định 123/2015 của Chính phủ quy định về thẩm quyền ghi chú ly hôn được quy định như sau:

1. UBND cấp huyện nơi đã đăng ký kết hôn hoặc ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn trước đây thực hiện ghi chú ly hôn.

- Trường hợp việc kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn trước đây thực hiện tại Sở Tư pháp thì việc ghi chú ly hôn do UBND cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện.

-Trường hợp việc kết hôn trước đây được đăng ký tại UBND cấp xã thì việc ghi chú ly hôn do UBND cấp huyện cấp trên thực hiện.

-Trường hợp công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam thì việc ghi chú ly hôn do UBND cấp huyện nơi cư trú trước khi xuất cảnh của công dân Việt Nam thực hiện.

2. Công dân Việt Nam từ nước ngoài về thường trú tại Việt Nam có yêu cầu ghi chú ly hôn mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì việc ghi chú ly hôn do UBND cấp huyện nơi công dân Việt Nam thường trú thực hiện….

Lưu ý, thẩm quyền ghi chú ly hôn tại nơi cư trú như quy định trên được hiểu là nơi cư trú của cá nhân tại thời điểm yêu cầu ghi chú ly hôn.

Như vậy, bạn có thể đến UBND huyện nơi bạn có hộ khẩu thường trú mới để làm thủ tục ghi chú ly hôn. 

KIM PHỤNG
 
(1)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN

Tài lanh

Như vậy việc ghi chú ly hôn chỉ thưc hiên ở cấp huyên còn cấp quân có đươc hay không xem ra câu trả lời này chưa đủ . Viêc ghi chú ly hôn được thực hiên ở cấp quân, huyện mới đầy đủ

Pháp luật cho mọi người

Luật sư Liệu trả lời cấp huyện là chính xác rồi, vì cấp huyện được hiểu là bao gồm cấp hành chính huyện/thị xã/quận,thành phố thuộc tỉnh, bác Tài lanh nói cấp quận, huyện mà không có cấp thị xã và thành phố thuộc tỉnh thì cũng sai nhé.
1