Ly hôn ở nước ngoài, phải ghi chú tại Việt Nam?

(PLO)- Công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài đã ly hôn ở nước ngoài có yêu cầu kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì phải làm thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn. 

Chồng sắp cưới của tôi là Việt kiều Mỹ và anh ấy đã ly hôn ở Mỹ. Nay chúng tôi làm thủ tục đăng ký kết hôn thì cán bộ Sở Tư pháp yêu cầu chồng tôi phải làm thủ tục ghi chú ly hôn rồi mới được giải quyết việc kết hôn. Sao phải làm thủ tục này trong khi anh ấy đã có bản án ly hôn?

Nguyen tuong van (vanlyly_17889@gmail.com)

Luật sư CHÂU XI, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Nghị định 126 ngày 31-12-2014 của Chính phủ, những trường hợp sau đây phải làm thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài:

1) Công dân Việt Nam đã ly hôn ở nước ngoài về thường trú tại Việt Nam và có yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc làm thủ tục kết hôn;

2) Công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài đã ly hôn ở nước ngoài có yêu cầu kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;

3) Người nước ngoài đã ly hôn với công dân Việt Nam ở nước ngoài có yêu cầu kết hôn ở Việt Nam;

4) Các trường hợp đã đăng ký kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam, sau đó ly hôn ở nước ngoài có yêu cầu đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Căn cứ vào quy định trên, mặc dù chồng sắp cưới của bạn đã ly hôn ở nước ngoài (có bản án) nhưng chưa ghi chú vào sổ hộ tịch việc ly hôn ở Việt Nam nên theo quy định trên thì anh ấy phải làm thủ tục ghi chú ly hôn.

Hồ sơ ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài bao gồm:

a) Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài theo mẫu quy định;

b) Bản sao bản án, quyết định ly hôn của tòa án nước ngoài đã có hiệu lực thi hành; bản sao bản thỏa thuận ly hôn do tòa án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài công nhận đã có hiệu lực thi hành; bản sao các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài công nhận việc ly hôn;

c) Bản sao CMND, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế để chứng minh nhân thân của người có yêu cầu;

d) Bản sao giấy tờ để chứng minh thẩm quyền ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn.

Thời gian giải quyết thủ tục này là 20 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tư pháp nhận hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian xác minh).

Như vậy, việc cán bộ Sở Tư pháp yêu cầu chồng bạn làm thủ tục ghi chú ly hôn là đúng luật.
KIM PHỤNG
 
(2)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN