Mang thai, có phải làm ca đêm?

(PLO)- Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa khi mang thai từ tháng thứ bảy. 

Chị tôi mang thai tháng thứ bảy. Công ty chị ấy vẫn để chị ấy làm ca 2 từ 14 giờ đến 21 giờ. Chị tôi xin chuyển ca khác không được. Trường hợp của chị tôi thì công ty bố trí giờ làm việc đúng luật không (vì tôi được biết là phụ nữ mang thai thì không được xếp làm việc ban đêm)?

Le Thi Khanh Trang (ltktrang_sunsun@yahoo.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM), trả lời: Theo khoản 1, 2 Điều 155 Bộ Luật Lao động năm 2012, quy định về việc bảo vệ thai sản đối với lao động nữ như sau:

1. Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong các trường hợp sau đây:

a) Mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

b) Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

2. Lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai từ tháng thứ bảy, được chuyển làm công việc nhẹ hơn hoặc được giảm bớt một giờ làm việc hằng ngày mà vẫn hưởng đủ lương.

Đồng thời, tại Điều 105 Bộ luật trên quy định giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Như vậy, việc công ty bố trí chị của bạn làm việc thời gian như trên là không trái với quy định pháp luật hiện hành. Bỡi lẽ, thời gian ban đêm được tính từ lúc 22 giờ cho đến 6 giờ sáng hôm, còn chị bạn làm tới 21 giờ nên chưa được tính là ban đêm.

Tuy nhiên, nếu thấy không đủ sức khoẻ thì chị của bạn có thể thương lượng với công ty để giảm giờ làm (nếu làm công việc nặng nhọc) mà vẫn được hưởng lương như quy định nêu trên. 

KIM PHỤNG
 
(1)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN