Mẹ tặng nhà cho con gái, con rể có được đứng tên chung?

(PLO)- Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

Tôi có căn nhà (đã có giấy hồng) muốn tặng cho riêng con gái  và chỉ mình con gái đứng tên trên giấy hồng thì có được không (vì nghe nói là nếu tặng cho nhà trong thời kỳ hôn nhân thì vợ chồng phải đứng tên chung). Pháp luật có buộc con gái tôi phải đưa tài sản này làm của chung vợ chồng không (vì con rể tôi hay cờ bạc)?

Pham Le (phamthilethoa_1972@yahoo.com)

Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU, Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Hậu và Cộng sự (TP.HCM), trả lời: Căn cứ Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, quy định tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân…Theo đó, khi bạn tặng căn nhà cho riêng con gái mình thì đó là tài sản riêng của cô ấy và con bạn có quyền đứng tên một mình trên giấy hồng (trừ khi cô ấy đồng ý nhập căn nhà đó vào tài sản chung của vợ chồng và để chồng đứng tên chung).

Đồng thời, tại Điều 44 Luật trên quy định vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

Như vậy, con gái bạn có quyền đứng tên nhà một mình trên giấy hồng và pháp luật không buộc cô ấy phải nhập căn nhà được tặng cho riêng vào tài sản chung của vợ chồng (trừ khi cô ấy muốn).

 

KIM PHỤNG

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN