Một căn nhà có ba di chúc, di chúc nào có hiệu lực?

(PLO)- Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào. Khi người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.

Năm 2004, bà nội tôi đến UBND xã lập di chúc để lại căn nhà cho dì tư. Năm 2009, bà nội tôi thay đổi di chúc để lại căn nhà đó cho cậu bảy. Nay bà nội tôi kêu tôi chở ra UBND xã để thay đổi di chúc cho nhà cho người khác. Tôi muốn biết bà nội tôi lập tới ba di chúc cho một căn nhà thì di chúc nào có hiệu lực (cả ba di chúc UBND xã đều chứng)?

Khanh (Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật TP.HCM)

Luật sư TRẦN THỊ HỒNG VÂN, Trưởng Văn phòng Luật sư Tuệ Đức (TP.HCM), trả lời: Căn cứ Điều 646, 662 Bộ luật Dân sự thì di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc được quy định như sau:

- Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào.

- Trong trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

- Trong trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.

Đồng thời, tại khoản 5 Điều 667 bộ luật trên quy định hiệu lực pháp luật của di chúc đối với trường hợp một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực pháp luật.

Như vậy, trường hợp bạn hỏi thì di chúc mà bà nội bạn lập sau cùng là di chúc có hiệu lực pháp luật theo quy định nêu trên.

 

 

KIM PHỤNG
 
(2)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN

quatsq

vị luật sư này nói đúng, nhưng cũng có thể di chúc đầu tiên có hiệu lực nếu chứng minh được bà làm hai di chúc sau trong tinh thần không minh mẫn thì di chúc đầu tiên có hiệu lực, vì tui thấy bà bạn thay đổi chúc nhiều nhưng lại không để lại cho người nhà thì hơi bất thường
1