Một tháng được lãnh lương mấy lần?

(PLO)-Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần.

Công ty vừa tuyển hơn 40 công nhân để may áo gió xuất khẩu. Sắp tới, công ty sẽ họp với công nhân về lương, bảo hiểm, nhà ở…Chúng tôi có nguyện vọng một tháng được lãnh lương ba lần (10 ngày lãnh một lần) để tiện việc trang trãi cuộc sống có được không?

Tran Van Quan (quanbacha_1561992@gmail.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều94, 95 Bộ luật lao động 2012, quy định hình thức trả lương, kỳ hạn trả lương như sau:

- Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định; trường hợp thay đổi hình thức trả lương, thì người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày.

Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.

Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thoả thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

Như vậy, bạn và các bạn của mình có thể thỏa thuận với công ty nhận lương ba lần một tháng (10 ngày một lần).
KIM PHỤNG
 
(2)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN