Nghỉ việc rồi, trở lại làm tính chế độ công nhân cũ hay mới?

(PLO)- Nếu công ty đồng ý nhận bạn vào làm việc thì giữa hai bên sẽ giao kết hợp đồng lao động mới. 

Tôi làm cho công ty được bảy năm thì viết đơn xin nghỉ vic và đã có quyết định cho nghỉ việc được 20 ngày. Nay tôi có được xin vào làm vic tiếp tại công ty hay không và nếu họ ̣tiếp nhn thì tính chế độ là công nhân  hay công nhân mi?

Dao thai (Anhthai@gmail.com)

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo trình bày của bạn thì giữa người lao động và người sử dụng lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động cũ theo Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012.

Nay bạn muốn trở lại công ty để làm việc thì phải căn cứ vào nhu cầu của công ty trong việc tuyển dụng lao động và sự thỏa thuận của các bên.

Nếu công ty đồng ý nhận bạn vào làm việc thì giữa hai bên sẽ giao kết hợp đồng lao động mới. Còn việc công ty áp dụng chế độ là công nhân cũ hay mới theo chính sách của công ty ban hành hoặc theo sự thỏa thuận giữa hai bên trong hợp đồng lao động.

Như vậy, bạn có thể gửi hồ sơ tuyển dụng vào làm việc tại công ty, còn nhận bạn trở lại làm việc hay không thì tùy thuộc vào nhu cầu của công ty.  

KIM PHỤNG
 
(1)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN