Người bệnh tâm thần không phải chịu trách nhiệm hình sự?

(PLO)- Người bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Vừa qua, ở xóm tôi có người bệnh tâm thần gây thương tích cho người khác. Tôi nghe nói tất cả những người bị bệnh tâm thần đều không phải chịu trách nhiệm hình sự có đúng vậy không? 

Tung (tranvantung…@yahoo.com)

Luật sư ĐÀO THỊ BÍCH LIÊN, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Bộ luật Hình sự thì người bị mắc bệnh là bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Một người bị mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh làm mất khả năng nhận thức phải được hội đồng giám định tâm thần xác định và kết luận. Khi giám định Hội đồng giám định sẽ kết luận người này có bị hạn chế về mặt nhận thức hay không. 

Chỉ khi nào người mắc bệnh tâm thần tới mức làm mất khả năng nhận thức hành vi của mình và hậu quả do hành vi đó gây ra mới được coi là không có năng lực trách nhiệm hình sự.

Nếu bệnh của họ chưa tới mức làm mất khả năng nhận thức tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi của mình thì tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể, họ phải chịu toàn bộ hoặc một phần trách nhiệm hình sự.

Ngược lại, trong trường hợp một người khi thực hiện hành vi phạm tội họ không mắc bệnh tâm thần thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Như vậy, để xem xét chịu trách nhiệm hình sự phải căn cứ vào kết quả giám định kết luận người này có mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình hay không. Bạn có thể tham khảo các quy định đã nêu ở trên. 

KIM PHỤNG
 
(1)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN