Nhà chung cư, ai làm thủ tục cấp giấy chứng nhận?

(PLO)-Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người mua căn hộ. 

Tôi mua căn hộ chung cư (đã chi trả 90% giá trị hợp đồng) và dọn vào ở được ba năm nhưng vẫn chưa được cấp giấy chủ quyền nhà. Tôi chờ lâu quá thì có được tự mình đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận mà không cần chờ chủ đầu tư được không?

Phạm Văn Cường (cuongphuongquan12@yahoo.com)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Trưởng Văn phòng luật sư Trần Công Ly Tao (TP.HCM), trả lời: Theo Điều 72 Nghị định số 43 ngày 15-5-2014 của Chính phủ vế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì trách nhiệm nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người mua căn hộ là của chủ đầu tư.

Còn trường hợp người mua nhà có nhu cầu tự nộp hồ sơ thì chủ đầu tư phải cung cấp hồ sơ để người mua tự liên hệ cơ quan cấp giấy chứng nhận nộp hồ sơ.

Như vậy, bạn có thể lựa chọn để chủ đầu tư nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho căn hộ của bạn hoặc tự mình nộp hồ sơ cấp giấy này (chủ đầu tư cung cấp hồ sơ) theo quy định nêu trên. 

KIM PHỤNG
 
(1)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN