Nhà của riêng chồng, giờ thành của chung được không?

(PLO)- Vợ chồng có quyền thỏa thuận sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ nội dung của chế độ tài sản đó hoặc áp dụng chế độ tài sản theo luật định.

Lúc mới cưới (tháng 3-2015), vợ chồng tôi đã lập văn bản thỏa thuận về tài sản chung riêng như sau: căn nhà đang ở là tài sản riêng của chồng, xe ai đứng tên thuộc về người nấy, khi mua nhà đất mới thì đứng tên chung vợ chồng…Nay tôi phát hiện anh ấy có bồ nhí nên tôi muốn thỏa thuận lại căn nhà đang ở là tài sản chung của vợ chồng được không?

Mai Hoa Le (le…@gmail.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 17 Nghị định 126 ngày 31-12-2014 của Chính phủ, quy định về sửa đổi, bổ sung nội dung của chế độ tài sản của vợ chồng như sau:

1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được áp dụng thì trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ nội dung của chế độ tài sản đó hoặc áp dụng chế độ tài sản theo luật định.

2. Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung nội dung của chế độ tài sản của vợ chồng phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

Như vậy, vợ chồng bạn có quyền sửa đổi thỏa thuận về căn nhà đang ở từ tài sản riêng của người chồng thành tài sản chung của vợ chồng theo quy định nêu trên. 

KIM PHỤNG

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN

Leo

Theo tôi, vợ chồng đã thỏa thuận phân chia sản chung và tài sản riêng thì theo qui định của BLDS. Như vậy họ có quyền sở hữu, quyền định đoạt đối với chính tài sản của mình. Ngoại trừ thỏa thuận tạm giao và qui định cụ thể trong chính văn bản đó. Bạn nên tham vấn tại Phòng/Văn phòng Công chứng.
1