Nhập hộ khẩu cho trẻ trong 60 ngày?

(PLO)- Cha, mẹ hoặc đại diện hộ gia đình, người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ. 

Tôi sinh con đầu lòng nên về nhà cha mẹ ruột ở và cha tôi đã đăng ký khai sinh cho bé xong. Hiện tại, tôi vẫn còn trong tên trong sổ hộ khẩu nhà do cha tôi đứng tên làm chủ hộ, còn ba của bé có hộ khẩu ở tỉnh khác. Vậy thì bao lâu cha, mẹ phải nhập hộ khẩu cho con?

Pham Thi Le Quyen (lequyen_12491@gmail.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 6 Nghị định 107 ngày 25-6-2007 của Chính phủ quy định về thời hạn đăng ký thường trú như sau:

1. Trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới, người thay đổi chỗ ở hợp pháp hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú tại chỗ ở mới.

2. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có ý kiến đồng ý của người có sổ hộ khẩu, người được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ của mình hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú.

3. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày trẻ em được đăng ký khai sinh, cha, mẹ hoặc đại diện hộ gia đình, người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em đó.

Như vậy, bạn có thể nhập hộ khẩu cho con mình trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày bé được đăng ký khai sinh như quy định trên. Lưu ý, bạn nên nhập hộ khẩu cho con mình đúng thời hạn, nếu không bạn sẽ bị xử phạt vì thực hiện không đúng thời hạn về đăng ký thường trú. 
KIM PHỤNG
 
(2)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN

Văn Võ

Một xã hội văn minh thì cần bỏ chế độ hộ khẩu.
1