Niêm yết hồ sơ thừa kế, bao nhiêu tiền?

(PLO)- Mức trần thù lao công chứng về niêm yết hồ sơ khai nhận, thoả thuận phân chia di sản không quá 600.000 đồng/lần. 

Tôi chuẩn bị làm hồ sơ kê khai nhận di sản thừa kế của ông nội tôi ở huyện Củ Chi (TP.HCM). Tôi muốn biết mức thù lao công chứng khi niêm yết hồ sơ này tối đa là bao nhiêu tiền?

Phạm Thị Bích Hằng (pthibichlyhang@gmail.com)

Luật sư TÔ NGỌC MINH TUẤN, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 4 Quyết định số 08 ngày 21-3-2016 của UBND TP.HCM quy định mức trần thù lao công chứng về niêm yết hồ sơ khai nhận, thoả thuận phân chia di sản có hai mức thù lao gồm:

1. Dưới 5km (cách trụ sở tổ chức hành nghề) số tiền 250.000 đồng/lần

2. Từ 5km trở lên (cách trụ sở tổ chức hành nghề) số tiền 250.000đồng +15.000 đồng/1km vượt quá km thứ 5 nhưng không quá 600.000 đồng/lần.

Như vậy, mức trần thù lao công chứng tại TP.HCM tối đa không quá 600.000 đồng/lần. 

Lưu ý với bạn, đối với việc niêm yết hồ sơ khai nhận, thỏa thuận phân chia di sản: mức trần thù lao không bao gồm chi phí ăn, ở và phương tiện đi lại (nếu có) của công chứng viên (các chi phí này được thực hiện theo quy định của Luật công chứng về chi phí khác).

 

 
(1)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN