Nội quy lao động quy định gì?

Thứ bảy 15/08/2015 09:10
(PLO)- Nội quy lao động gồm thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động...

Trước đây, công ty tôi làm việc không có bảng nội quy lao động. Giờ công ty thông báo sẽ đưa nội dung này ra thảo luật tại buổi họp tổng kết quý của công ty trước khi áp dụng chính thức.Tôi thấy nội dung về xử lý kỷ luật và mức bồi thường thiệt hại khác với công ty của em tôi. Pháp luật có quy định việc này hay công ty có quyền đề ra. Tôi muốn được ghi nhận cụ thể việc nghỉ lễ, tết vào nội quy này được không?

Trúc Lam Lê (lam…@gmail.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 119 Bộ luật Lao động năm 2012, quy định về nội quy lao động như sau:

1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

b) Trật tự tại nơi làm việc;

c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;

d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

3. Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

4. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Ngoài ra, người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Như vậy, tuỳ theo từng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh mà người sử dụng lao động có những nội quy lao động phù hợp. Tuy nhiên, nội quy này không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Bạn có quyền có ý kiến về việc đưa ngày nghỉ lễ, tết và nếu ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo vào nội quy lao động. 

KIM PHỤNG
 
(1)

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN